วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ร่วมอนุรักษ์....ตัวเลขไทย

นักอนุรักษ์ตัวเลขไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ได้แก่
เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์, เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์ ,เด็กหญิงเกวลี จันทร์สิงห์,เด็กหญิงสุชาดา ชุมทองและ
เด็กหญิงกมลรัตน์ ครุฑมากถ่ายภาพร่วมกับ คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจและ
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา

เด็กหญิงศุภิสรา แก้วน้อย และเด็กหญิงสโรชา พลันการรับมอบเกียรติบัตร จากคุณครูสมนึก ธนการ
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิมรับมอบเกียรติบัตร จากคุณครูสมนึก ธนการ
เสียงครวญจาก........ตัวเลขไทย
รำพึงรำพันโดยคุณครูสมนึก ธนการ


.......เห็นตัวเลขไทยเปลี่ยวใจเหมือนสิ่งไร้ค่า
สิ้นคนนำพาเมินหมางไม่คิดแลเหลียว
อยู่อย่างอ้างว้างคนไทยไม่หวังไปแวะข้องเกี่ยว
เลขไทยคนไทยไม่เหลียว
แสนจะเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย
.......เลขอารบิกเขียนกันจนไร้หมึกหยด
เลขไทยเลยอดถูกลืมอย่างน่าใจหาย
เข้ากรุของเก่าเก็บลืมสมัยย่ายาย
ทับถมเรียงรายปิดตายไร้คนนำพา
......แสนจะอดสูเกิดอยู่บนแผ่นดินไทย
ไร้ที่อาศัยคนไทยไม่คิดเรียกหา
สนิมกัดกร่อยจึงหย่อนค้างเกี่ยวขื่อคา
ยากจะเยียวยารักษาให้หายตายจากคนไทย
......จะมีใครบ้างที่ยังหวังใจคิดช่วย
หรือเป็นสาวสวยต่างชาติหน้าตาสดใส
สร้างที่พิงพักประจักษ์ถึงความห่วงใย
ไร้สิ้นน้ำใจลูกหลานเหลนไทยน่าอายเหลือเกิน
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
เว็บไซต์ที่อนุรักษ์ตัวเลขไทยอย่างจริงจัง w-nikro.comนักอนุรักษ์ตัวเลขไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓๑. เด็กหญิงสโรชา พลันการ
๒. เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิม
๓. เด็กหญิงสุภิสรา แก้วน้อย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
(ทุกหน้าในสมุดวิชาภาษาไทย มีเฉพาะตัวเลขไทยทั้งสิ้น)
ขอให้ลูกหลานภูมิใจในตัวเลขไทย
ที่บรรพบุรุษไทย ได้สร้างไว้เพื่อคนไทย

ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้จนชั่วลูกหลานเหลนหลินเถิด

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย