วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๓ เหรียญรางวัล

การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธารามและโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ สนามโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สนับสนุนโดย
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
ร่วมสร้างเศรษกิจชุมชนให้ยั่งยืน
ลักษณเหรียญรางวัล (เหรียญทอง)เหรียญรางวัล จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต ผู้ให้การสนับสนุน

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย