วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๕๒

เด็กหญิงยุพเรศ ขจร


คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
เด็กหญิงผกามาศ บุญเชื้อ (รุ้ง)เด็กหญิงปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์(กุ้งกิ้ง)
เด็กหญิงพรทิพรส พึ่งกิจ (จิว)
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา (แจน)

เด็กหญิงสุทธิดา เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้)
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม ปีการศึกษา ๒๕๕๒ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย