วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๕๒

เด็กหญิงยุพเรศ ขจร


คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
เด็กหญิงผกามาศ บุญเชื้อ (รุ้ง)เด็กหญิงปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์(กุ้งกิ้ง)
เด็กหญิงพรทิพรส พึ่งกิจ (จิว)
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา (แจน)

เด็กหญิงสุทธิดา เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้)
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม ปีการศึกษา ๒๕๕๒ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย