วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผอ.พูนสุข โมกศิริ กล่าวรายงาน

ผอ.พูนสุข โมกศิริ กล่าวรายงาน

ผอ.พูนสุข โมกศิริ กล่าวรายงาน

สูงวัย - โสตศึกษาสัมพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สูงวัย - โสตศึกษาสัมพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย