วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

เริ่มต้นเขียนบล็อกอย่างไรดี

เราจะเริ่มต้น เขียนบล็อกอย่างไรดี หลายคนทำได้ แต่หลายคนยังมีปัญหา มาดูกันที่ละขั้นตอนดีกว่านะครับ ๑. เปิดไปที่เว็บไซต์ “โรงเรียนวัดนิโครธาราม” หรือท่านจะไปที่ http://www.google.com/ ก่อนก็ได้ แล้วพิมพ์ชื่อ “โรงเรียนวัดนิโครธาราม,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,ชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม,ชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม” ก็ตามแต่ใจท่านจะพิมพ์ เพื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
๒. เมื่อเข้าไปได้แล้ว ให้คลิกที่แถบข้างบนสุด "ที่มีรูปธงชาติ,ชื่อโรงเรียนวัดนิโครธาราม" เพื่อไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ จนปรากฏภาพตามที่เห็น
๓. เลื่อนแถบเมนูที่ข้างจอภาพด้านขวามือ เพื่อเลื่อนภาพลงมาล่างสุด จนกว่าจะเห็นภาพเจ้าของบล็อกมากมาย คลิกที่ "รูปใครก็ได้" เพื่อเข้าสู่เว็บบล็อก
๔. จะปรากฏข้อความว่า “สร้างบล็อก และลงชื่อเข้าใช้” บนสุดด้านขวามือ ให้คลิกที่ “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อเข้าไปสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ
๕. ให้กรอก ชื่ออีเมลของท่านลงไปในช่อง “ชื่อผู้ใช้(อีเมล)
๖. ให้กรอก รหัสผ่านของท่านลงไปในช่อง “รหัสผ่าน(?) "
๗. ถ้าต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก็ให้คลิกเครื่องหมายถูก ลงในช่อง หน้า “บันทึกข้อมูลของฉัน(?)ถ้าไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนตัวไม่แนะนำให้ทำในข้อนี้
๘. ให้คลิกที่ช่อง “ลงชื่อเข้าใช้งาน” จะปรากฏภาพตามที่เห็น ให้เลือกพิจารณาเอาเอง ว่าจะดูบล็อกก่อนหรือจะแก้ไขงานเดิมที่เคยทำไว้
หากต้องการเข้าดูบล็อกให้แน่ใจ ก่อนจะเข้าไปใช้งาน ก็ให้คลิกที่ "ดูบล็อก"
หากค้องการแก้ไขบทความเก่าที่เคยทำมา ก็ให้คลิกที่ "แก้ไขบทความ"
๙. ให้คลิกเลือก “บทความใหม่” จะปรากฏหน้าชิ้นงานใหม่ให้เราได้เห็น ส่วนจะเปลี่ยนใจไปแก้ไขบทความ ก็แล้วแต่เลือก
๑๐. พิมพ์ชื่อบทความลงในช่อง “ชื่อเรื่อง” ให้ตรงกับเรื่องที่ท่านกำลังจะนำลงในเว็บบล็อก เช่น “ดอกไม้แสนสวย
๑๑. ให้คลิกที่ภาพวิวเพื่อ “เพิ่มรูปภาพ” หรือภาพฟิล์มถ้าต้องการ “เพิ่ม วีดีโอ” แต่ในวันนี้ ให้คลิกที่ภาพวิว เพื่อ “เพิ่มรูปภาพ
๑๒. ให้คลิกเลือกรูปแบบก่อนว่าจะให้ภาพอยู่ไหน “ซ้าย กลาง ขวา หรือไม่มี” ในที่นี้เราจะเลือก “กลาง
๑๓. ถ้าเพิ่มเพียงภาพเดียว เราก็คลิกที่ “เรียกดู” หรือ “Browse” เพื่อค้นหาภาพเลย แต่ในวันนี้เราจะเพิ่มทีละ ๕ ภาพ
๑๔. ให้คลิกที่ “เพิ่มรูปภาพอื่น” เพื่อขอเพิ่มช่อง “เรียกดู หรือ “Browse” เพื่อค้นหารูปภาพ
๑๕. เมื่อคลิก ๑ ครั้งจะเพิ่ม ๑ ช่อง ให้คลิกไปเรื่องๆ จนได้ครบ ๕ ช่อง
๑๖. จากนั้นคลิกที่ “Browse” หรือ “เรียกดู” เพื่อค้นหาภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในแฮนดี้ไดร์หรือในแผ่น CD.
๑๗. เมื่อได้ภาพแล้ว "ให้คลิกที่ภาพ" เพื่อเลือกภาพนั้นลงในเว็ลบล็อก
แล้วให้คลิกที่ช่อง “Open” เพื่อนำภาพนั้นเข้าสู่ “Browse” หรือ “เรียกดู” ตามที่ท่านเรียก
๑๘. คลิกที่ “Browse” หรือ “เรียกดู” ไปทีละครั้งเพื่อค้นหาภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในแฮนดี้ไดร์หรือในแผ่น CD.
๑๙. ให้เลือกหาไปทีละภาพจนครบ ๕ ภาพ
๒๐. ให้เลื่อนช่องหน้า “เพิ่มรูปภาพ..... ” ลงมาข้างล่าง และคลิกที่ช่อง “อัปโหลดรูปภาพ
๒๑. จากนั้นให้รอเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านดำเนินการอัปโหลดรูปภาพช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขนาดภาพและความสามารถขอเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
๒๒. เมื่อการ “อัปโหลดรูปภาพ” เสร็จสิ้น จะปรากฏข้อความ “เสร็จสิ้น” ให้คลิกที่ข้อความ “เสร็จสิ้น” เพื่อยอมรับผลการดำเนินการ
๒๓. หากยังต้องการเพิ่มภาพอีก ก็ต้องไปเริ่มที่ ๑๔ ใหม่ จนมากพอหรือจนกว่าท่านจะพอใจ
๒๔. หากต้องการจะพิมพ์ข้อความใดๆ ก็ให้พิมพ์ได้เลยหรือถ้าต้องการเพิ่มขนาดตัวอักษร ความหนา สี ลิ้งค์ จัดอักษร ก็แล้วแต่ความต้องของท่าน หรือจะ Copy บทความจาก Word มาวางก็ได้ให้
๒๓. หากการดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก “เผยแพร่บทความ” การเพิ่มภาพในเว็บบล็อกก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์
๒๔. หากต้องการชมผลงาน ให้คลิก “ดูบทความ” ท่านก็จะเห็นผลงานของท่าน
ถ้าไม่สวยหรือไม่พอใจ ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขใหม่ได้ตามความต้องการ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับผลงานนะครับ.....เด็กนิโคร

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

การสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

นายสมภาพ นาคพันธ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
พิธีกรและผู้บรรยายเรื่อง "คำและการเลือกใช้คำ"

อาจารย์สุริยา ทองคำ
ผู้บรรยายเรื่อง "การสอนอ่านเขียนในระดับต้น"
และ "พยางค์ คำ วลีและประโยค"
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูลัดดา สุขศรี
คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ

คุณครูชูศรี สิทธ
คุณครูชวานี ชวากิจ,คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูชูสรี สิทธิศิลป์,คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูชวานี ผลากิจ,นางสาวนันท์นลิน เชื้อญวน(เนส),นายสุรศักดิ์ ชัยศรี(ไตเติ้ล)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,นางสาวอาภรณ์ คุ้มวงศ์(แต้ว),นายสมทบ เพ็ชรกุล(มอส)
คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูชวานี สิทธิศิลป์,นางสาวนันท์นลิน เชื้อญวน(เนส)
คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,นางสาวอาภรณ์ คุ้มวงศ์(แต้ว)
นายสมทบ เพ็ชรกุล(มอส),คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
นายสุรศักดิ์ ชัยศรี(ไตเติ้น),นางสาวอาภรณ์ คุ้มวงศ์(แต้ว)
นางสาวนันท์นลิน เชื้อญวน(เนส),นายสมทบ เพ็ชรกุล(มอส)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.เจือจันทร์ ไหวพริบ
บรรยายเรื่อง การอ่านจับใจความและตีความอาจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
สุดยอดปรมาจารย์ด้านการสอน จากศิษย์รุ่นที่ ๑ ของอาจารย์

คุณครูสมศรี ธงไชย(แท็ป)
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่
คุณครูสมนึก ธนการ
ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
คุณบุญเลิศ ธานีรัตน์
รองผู้อำนวนการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ผู้มอบ

คุณครูลัดดา สุขศรี
คุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูชวานี ผลากิจ
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูสุภาพ เจ้ยทองศรี
คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
๐๘๔๖๒๘๖๐๔๙
คุณครูวารุณี บุญโล่ง
คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณและคุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูวารุณี บุญโล่ง,คุณครูสุภาพ เจ้ยทองศรี,คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณบุญเลิศ ธานีรัตน์,อาจารย์สุริยา ทองคำ,อาจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์,คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูสมนึก ธนการ
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน


ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย