วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ ๗/๔

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ ๗/๓

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ ๗/๒

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ ๗/๑

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ขิก คุ้มครอง วิทยากร

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ๓

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ๒

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ๒

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ๒

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ๑

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย