วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มหรสพสมโภช ชุดที่ ๓

มหรศพสมโภช ชุดที่ ๒

มหรศพสมโภช ชุดที่ ๒

มหรศพสมโภช ชุดที่ ๒

มหรศพสมโภช ชุดที่ ๑

มหรศพสมโภช ชุดที่ ๑

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย