วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฝนไม่เป็นใจ

ฝนไม่เป็นใจ

ฝนไม่เป็นใจ

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ๘/๕

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ๘/๔

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ๘/๓

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ๘/๒

กลองยาวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ วันท่ ๘/๑

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย