วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จามจุรีเกมส์ กองทับนักกีฬา ชุดที่ ๒คฑากรไม้ ๑ กองดุริยางค์ กองที่ ๒ ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงมนัญชยา มธุรส (ป้องแป้ง)
ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย