วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จามจุรีเกมส์ คุณครูกับผู้กล้าวัยละอ่อน

คณะกรรมการกลาง
คุณครูวาสนา สองเมือง,คุณครูจุรี หนูสุวรรณ,คุณครูสมนึก ธนการ
คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูรติกาล กลับคง,คุณชัยวัฒน์ ชนะศิลป์
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์,คุณครูสุพิศ ชูร่วง
คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย