วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดนิโครธาราม

นายกฤษฎาพันธุ์  ผลากิจ  เกิดเมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๒๑ 
เป็นลูกคนโตในจำนวน  ๒  คน ของอาจารย์สมศักดิ์  ผลากิจ  กับอาจารย์ชวานี  ผลากิจ  ที่อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา 
เมื่ออายุได้  ๒  ปี  ๖  เดือน  เข้าเรียนในระดับอนุบาลที่โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ซึ่งป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านและสามารถก่อพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับตัวเขาได้ก้าวเดินจนถึงเส้นชัย
การเข้ารับการศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
ระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนทับปุดวิทยา  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์  กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม
ระดับปริญญาโท  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม
ระดับปริญญาเอก  คณะวนศาสตร์  สาวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย