วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มะนาวลูกโตที่บ้านยายหีด

พรีเซ็นเตอร์ของเรา
คุณโอภาส จงกล(อู๊ด) ,คุณดุสิต บู่ทอง(แจ๋ว),คุณจรูญ พูลผล(แอ่ะ)
คุณยายหีด ยงยุทธและคุณวรรณา ธนการ
คุณยายหีด ยงยุทธ เล่าว่า
ซื้อผลส้มเช้งมาจากกรุงเทพ
เมื่อประมาณ ๑๔ ปีที่แล้ว ลูกขนาดเท่ากำปั้น
ปรากฏว่ามีเมล็ดอยู่หลายเมล็ด เลยเอามาโยนไว้ ใกล้ๆกับต้นมะนาวบ้าน
แรกๆ ก็ไม่ได้สนใจอะไร กะจะโค่นทิ้ง เพราะไม่เป็นลูก
เพิ่งมาเป็นเมื่อ ๓ ปีที่แล้วนี่เอง
มะนามกับส้มเช้ง ผลสุกเต็มที่ กลีบจะอวบอิ่ม เต็มไปด้วยน้ำที่มีรสชาดเหมือนน้ำมะนาว เปรี้ยวพอๆกัน
เปลือกหนากว่ามะนาว เพราะผลใหญ่กว่ามาก แต่บางกว่าส้มโอมาก
เทียบขนาด ลูกที่โตที่สุดในกองมะนาวปกติ กับลูกขนาดกลางของลูกมะนาวที่กลายพันธ์
เมื่อนำมาผ่าตามแนวตั้ง แล้วทดลองบีบน้ำ
ปรากฏว่ามีน้ำออกมามากทีเดียว
ลองชิมดู รสชาดเหมือนมะนาว เปรี้ยวพอๆกับมะนาว กลิ่นเหมือนมะนาว
สภาพกิ่ง ก้าน ใบขณะนี้ปกติ แต่เริ่มมีกาฝากมาเกาะอยู่บ้าง
ใบอ่อนโตกว่าใบมะนาวปกติ แต่เล็กว่าส้มโอ
จากการสังเกตุ ขณะนี้มีลูกมะนาวสุกและไม่สุกอยู่ปะปนกัน
คุณดุสิต บู่ทอง (แจ๋ว) ได้ตอนกิ่งไว้หลายกิ่ง
กะไว้ว่าจะแบ่งขายกับผู้สนใจหรือเก็บไว้เป็นของฝากคนที่ถูกใจ
ลูกมะนาวที่เริ่มสุก ผิวจะมีสีเหลือง ยิ่งสุกมาก ผิวยิ่งเหลืองมาก น้ำยิ่งเยอะ
ลำต้นโตกว่าต้นมะนามปกติ แต่เล็กว่าต้นส้มโอ (ต้นนี้อายุ ๑๔ ปี)
คุณวรรณา ธนการ ผู้สัมภาษณ์
คุณยายหีด ยงยุทธ ผู้ตอบข้อสัมภาษณ์
สองลูกนี้ ยังอ่อนนะจ๊ะ ดูผิวซียังเขียวอยู่เลย
รับรองทุกอย่าง ใหม่สดจากสวน ของคุณยายหีด ยงยุทธ
๗๘/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
เอ้า! เทียบกันเอาเอง จะเอาลูกมะนาว หรือลูกส้มเช้ง หรือจะเอาลูกส้มโอ
ลูกมะนาวที่บ้านของคุณยายหีด ยงยุทธ ลูกเท่ากับมะนาวบ้านเราเลย
ณ บ้านของคุณยายใจดี วัย ๗๕ ปี ที่มีความจำเป็นเยี่ยม
คืออีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ควรอนุรักษ์เอาไว้
คุณวรรณา ธนการ พรีเซ็นเตอร์คนสวยของเรา
เอาผลมะนาวไปเทียบกับผลมะพร้าว โอ้โฮ! เกือบเท่ากันเลย

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันแม่ ๒๕๕๓ ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม

พวงมาลัย พร้อมมอบให้คุณแม่

คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์

คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา

หนูมารับรางงานตัวคุณแม่ค่ะ

คุณครูวาสนา สองเมือง,คุณครูสุพิศ ชูร่วง
นักเรียนชั้นอนุบาล

ก่อนเริ่มงาน กับเสียงจอแจ ระหว่างลูกๆ แม่ๆ
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา เลยขอถ่ายภาพกับคุณแม่ ซักภาพ

คุณแม่อาภรณ์ พลันการ(สาว)
ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันแต่ ประจำปี ๒๕๕๓คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
อ่านสารวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๓

เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง,คุณแม่อาภรณ์ พลันการ,เด็กหญิงสโรชา พลันการ

เด็กชายวงศ์ศัพท์ แสงเหมือนเพ็ชร(เอ็ม)

เด็กชายอดุลย์วิทย์ แสงเหมือนเพ็ชร(อาร์ม)

เด็กหญิงธมมลวรรณ หืออินทร์(มิ้ง)

เด็กหญิงกมลรัตน์ ครุฑมาก(มาย)เด็กหญิงฐิรกานดา สอนแก้ว(วิว)

เด็กหญิงแก้วกานดา โกยสิน(เคี่ยม)

เด็กหญิงจรีรัตน์ แรงกล้า(เปิ้ล)

เด็กหญิงวรรณดี คล่องการ(กุ้ง)

เด็กหญิงวินิตา ทองคำ(ไนท์)

เด็กหญิงมนัญชยา มธุรส(แป้ง)

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แมนปล้อง(วิว)

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิม(อุ้ม)

เด็กหญิงสมฤทัย หอมหวน(แนน)

เด็กหญิงศุภิสรา แก้วน้อย(มุก)

เด็กหญิงอรฤทัย ดวงดาว(อร)

เด็กหญิงศิรินยา บางเตียว(โม)

เด้กหญิงสโรชา พลันการ(แจน)

เด็กหญิงณิชาวีร์ ประสมกิจ(ฟีน)

คุณแม่อาภรณ์ พลันการ(สาว)กับลูกสาวคนเก่ง
เด็กหญิงสโรชา พลันการ(แจน)


คุณแม่กัญญาวีร์ ประกับศิลป์ กับลูกสาว
เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน(มิกิ)

คุณแม่รัตนา ราบบำเพิง(ก้อย)

คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์,คุณครูอนันต์ ไพพงศ์
คุณแม่อาภรณ์ พลันการ,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ

คุณยายถนอมศรี ประกอบศิลป์ กับหลานสาวคนโปรด
เด็กหญิงปาลินี สุขโข(มิ้น)


คุณแม่พรพิมล อินทรักษ์(แดง) กับลูกสาวคนสวย
เด็กหญิงจรรยมลฑน์
อินทรักษ์หรือน้องดิว

คุณแม่นงนุช สาลีพรรณ์(เสื้อสีส้ม) กับลูกสาวคนเก่ง
เด็กหญิงประภัสสร สาลีพรรณ์

คุณแม่จันทิมา ปราบประชา(ปุ้ม) กับเด็กหญิงดุษฎี แก้วน้อย(มาร์ย)


คุณแม่จันจิรา มธุรส กับเด็กหญิงมนัญชญา มธุรส(ป้องแป้ง)
คุณแม่รัตนาวดี แสงขวัญ(แอ๋ว) กับเด็กหญิงชลธิดา แสงขวัญ(มิวล์)

คุณแม่เกสร ปรีดาผล(กุ้ง) กับเด็กหญิงสุพัสสร ปรีดาผล(นัท)

คุณแม่สุภารัตน์ ผดุงทรัพย์(อ้อย)กับลูกสาวเด็กหญิงณิชาวีร์ ประสมกิจ(ฟีน)

คุณแม่นงนภัส ณ นคร(สุ)กับลูกสาวเด็กหญิงภัทราภรณ์ ณ นคร

เด็กชายเจษฎา ปั้นทอง,เด็กชายอรรถพล คำเอียดและ

คุณแม่ยุภาพร แก้วน้อย

คุณแม่แจ่มจรัส คงรักษา(แจ๋ว)กับลูกสาวแสนซน

เด็กหญิงธนพร คงรักษา(แจ๋ม)

คุณแม่ขวัญใจ อุปลากับลูกสาวเด็กหญิงนพรัตน์ อุปลา(ตาล)


เด็กหญิงสโรชา พลันการ(แจน) อ่านคำสรรเสริญพระคุณแม่
เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง(อร) อ่านคำสรรเสริญพระคุณแม่

คุณแม่อรัญญรัตน์ ยมโดย,คุณแม่กัลยา กะสิรักษ์,คุณแม่ชูศรี สิทธิศิลป์

คุณแม่วยุรี ขจร กับลูกสาวขี้อ้อนแต่น่ารักที่สุด
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร(หยก)
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

คุณแม่สุมาลัย สัมพานิช(สุ) กับลูกสาวคนเก่งแต่ขี้งอน
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิม(อุ้ม)

คุณแม่เฉลิมศรี แก้วน้อย(จุด) กับลูกๆ
เด็กหญิงกานต์ณภัทร แก้วน้อย(เฟริน)และเด็กชายธนภูมิ แก้วน้อย(พูม)

คุณแม่สุมาลัย สัมพานิช(สุ) กับลูกสาวคนเก่งแต่ขี้งอน
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิม(อุ้ม)

คุณแม่จันจิรา นัยคูณ(จัน) กับลูกๆที่แสนน่ารัก
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คงแก้วและเด็กชายวันฉัตร คงแก้ว

ว้าว!...คุณแม่วาสนา สองเมือง(ฟ้า) มีกิ๊กเป็นหม่องเมื่อไหร่จ๊ะ
เด็กหญิงนิศาชล (ชาวพม่า)

คุณแม่ละมุน ผดุงทรัพย์กับลูกชายคนเก่ง
เด็กชายวัชรพงษ์ ผดุงทรัพย์

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ หอมหวน,คุณแม่สมสุข แก้วสว่างและ
เด็กหญิงสมฤทัย หอมหวน

คุณแม่อนันญา หล้าเพชร์(เจี๊ยบ) กับเด็กหญิงสิริกร หล้าเพชร์(การ)

คุณแม่รัตนา ราบบำเพิง(ก้อย) กับเด็กชายเสฏฐวุมิ ราบบำเพิง(ฟิลส์)

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย