วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ไท้เก๊ก ๕

ไท้เก๊ก ๕

ไท้เก๊ก ๔

ไท้เก๊ก ๔

ไท้เก๊ก ๔

ไท้เก๊ก ๔

ไท้เก๊ก ๔

ไท้เก๊ก ๔

ไท้เก๊ก ๔

ไทเก๊ก ๓

ไทเก๊ก ๓

ไทเก๊ก ๓

ไทเก๊ก ๓

ไทเก๊ก ๓

ไทเก๊ก ๓

ไท้เก๊ก ๒

ไท้เก๊ก ๒

ไท้เก๊ก ๑

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย