วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

การสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

นายสมภาพ นาคพันธ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
พิธีกรและผู้บรรยายเรื่อง "คำและการเลือกใช้คำ"

อาจารย์สุริยา ทองคำ
ผู้บรรยายเรื่อง "การสอนอ่านเขียนในระดับต้น"
และ "พยางค์ คำ วลีและประโยค"
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูลัดดา สุขศรี
คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ

คุณครูชูศรี สิทธ
คุณครูชวานี ชวากิจ,คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูชูสรี สิทธิศิลป์,คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูชวานี ผลากิจ,นางสาวนันท์นลิน เชื้อญวน(เนส),นายสุรศักดิ์ ชัยศรี(ไตเติ้ล)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,นางสาวอาภรณ์ คุ้มวงศ์(แต้ว),นายสมทบ เพ็ชรกุล(มอส)
คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูชวานี สิทธิศิลป์,นางสาวนันท์นลิน เชื้อญวน(เนส)
คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,นางสาวอาภรณ์ คุ้มวงศ์(แต้ว)
นายสมทบ เพ็ชรกุล(มอส),คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
นายสุรศักดิ์ ชัยศรี(ไตเติ้น),นางสาวอาภรณ์ คุ้มวงศ์(แต้ว)
นางสาวนันท์นลิน เชื้อญวน(เนส),นายสมทบ เพ็ชรกุล(มอส)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.เจือจันทร์ ไหวพริบ
บรรยายเรื่อง การอ่านจับใจความและตีความอาจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
สุดยอดปรมาจารย์ด้านการสอน จากศิษย์รุ่นที่ ๑ ของอาจารย์

คุณครูสมศรี ธงไชย(แท็ป)
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่
คุณครูสมนึก ธนการ
ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
คุณบุญเลิศ ธานีรัตน์
รองผู้อำนวนการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ผู้มอบ

คุณครูลัดดา สุขศรี
คุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูชวานี ผลากิจ
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูสุภาพ เจ้ยทองศรี
คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
๐๘๔๖๒๘๖๐๔๙
คุณครูวารุณี บุญโล่ง
คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
คุณครูระวิ ศรีศักดิ์
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณและคุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูวารุณี บุญโล่ง,คุณครูสุภาพ เจ้ยทองศรี,คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณบุญเลิศ ธานีรัตน์,อาจารย์สุริยา ทองคำ,อาจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์,คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูสมนึก ธนการ
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย