วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บุคคลสำคัญของโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณตาเยิ้ม ทองสัมฤทธิ์
ผู้ให้ข้อมูลประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณยายสิวเลี่ยน ณ ตะกั่วทุ่ง
ผู้ให้ข้อมูลประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม

หลวงปู่พรม,อาจารย์พรม
ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม


หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (นายเซ่ง หัชชะวณิชย์)
นายอำเภอทับปุด ปลูกต้นจามจุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓

คุณครูเฉลียว สุขจิตต์
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
และได้ย้ายไป ดำรงตำแหน่ง ใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗่

พระอาจารย์มณู สุนาถธฺมโม
อดีตเจ้าอาวาส วัดไทรเลียบ รูปที่ ๔

คุณยายสิวเลี่ยน ณ ตะกั่วทุ่ง

คุณครูประจวบ พูลศิริ


หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (เซ่ง หัสชวานิชย์)
อดีตนายอำเภอทับปุด ผู้ปลูกต้นจามจุรี หน้าโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย