วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุมเครดิตยูเนี่ยนที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้


 

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย