วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๒
นักวิ่งคบเพลิง "จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๒
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร(น้องหยก),เด็กชายนันทวัฒน์ หนูสวัสดิ์ (พี่โจ้)
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิด (น้องบาย)
คณะกรรมการผู้ตัดสินในสนาม
คุณศักรินทร์ พงศ์อินทร์ (ตั้ม),คุณอภิเดช เครือยศ (กั๊ก),คุณณัฐฐา ฆังมณี (แบงค์)
คุณธนสิน เผ่าเจริญ (สิน),คุณธันวา ชูพุฒ (ติ๊ก),คุณคเณศ ประกับสิน (กาย)
คุณสุขสันต์ บุญรักษ์ (สาร),คุณบุญธรรม เกตุรักษ์ (ก้อง),คุณพนมกร บุญยัง (หมู)
คุณวัชรินทร์ อิทร์ชลทิศ (ต๋อง),คุณฐิติพงศ์ พัฒจันทร์ (จ๋อ),คุณกาญจนันทน์ เจริญสุข (เป็ก)
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูภิรมณ์ อิสโร

เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่มหรือน้องจัน


เด็กหญิงสุทธิดา เอี่ยมศักดิ์(น้องปุกกี้),เด็กหญิงภัทรวรินทร์(น้องแจน)
และเด็กหญิงปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์ (น้องกุ้งกิ้ง)

ผลงานที่เริ่มมองเห็นเป็นตัวเป็นตน สวยนะ เพื่อน เค้าชมมาอย่างนั้น
เอาอีกแล้วพี่สาวเรา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกอย่างมันไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็มีดับเป็นธรรมดา
อะไรจะเกิด ก็ต้องปล่อยให้มันเกิด ปล่อยวางเสียบ้าง อย่าไปเป็นทุกข์กับมันมากมาย
เดี๋ยวจะเสียสุขภาพ ผมละเป็นห่วงพี่สาวที่สุดเลย จริงๆนะ
เหรียญรางวัล
การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
"จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๒"
หนักไหมครับ
หนูไม่ค่อยสบายค่ะ
คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
รูปแบบวันเปิดสนาม มโหราฬมิใช่เล่น ใครนะคิดออกแบบ
ลูกพี่
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูสุพิศ ชูร่วง (ป้าแต๋ว)
เพิ่งเห็นรอยยิ้มอีกครั้ง หลังจากเครียดอยู่หลายวัน
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
อิ่มอกอิ่มใจอะไรกันนักหนา
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณยายคนเก่งของพวกเรา
คุณครูชวานี ผลากิจ
คุึณครูศุภวรรณ ไพพงศ์
คุณครูภิษณี ณ สงขลา
เด็กชายปริญญา ศรีวัฒนพงศ์,เด็กชายวีระศักดิ์ ประดิษฐ์การ
เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วน้อยและเด็กชายภคพงศ์ เผ่าเจริญ
เด็กหญิงสุดธิดา เอี่ยมศักดิ์,เด็กหญิงผกามาศ บุญเชื้อ,เด็กหญิงศุภิสรา บุญมี
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา,เด็กหญิงสุรางคนา งานว่อง
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิดและเด็กหญิงปรียารัตน์ พุ่มกฐิน
เด็กชายนาวี สีมารัก,เด็กชายนนทวัฒน์ หนูสวัสดิ์,เด็กชายเมธิชัย กุลแก้ว
เด็กชายขจรพงศ์ บัวบังใบและเด็กชายกรวิชญ์ ใสคำ
กองเชียร์ จากทีมสีแดง กำลังเต้นอย่างเมามันกับจังหวะที่แสนจะเร้าใจ
เด็กหญิงวรัญญา วงสวัสดิ์ (น้องมิ้น)
เด็กหญิงชนาพร บุญรักษ์ (น้องตาล)
เต็มอัตราศึก กับการฝึกซ้อมกองพาเหรด
เด็กชายนนทวัฒน์ หนูสวัสดิ์ (น้องโจ้)


ทีมสีม่วง
คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์คุณครูพรพิมล อินทรักษ์
คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูจีรวรรณ วิเศษและคุณครูวิลาวัลย์ พรหมรัตน์
ทีมสีแดง
คุณครูสุนทร พลายสินคุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูสุพิศ ชูร่วง,คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร
คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์และคุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ
ทีมสีชมพู
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูจันทิรา จันทวี
คุณครูอัญญรัตน์ ยมโดย,คุณครู,คุณครูเบญจวรรณ คงรักษา
ทีมสีฟ้า
คุณครูมะลิ จงไกรจักรคุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
คุณครูจุไรรัตน์ สะดวกกิจ,คุณครูกัลยา กะสิรักษ์
คุณครูวาสนา สองเมืองและคุณครูชาลี ประดิษฐ์การ

คณะกรรมการอำนวยการ
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
คุณครูอมร ภู่อมร,คุณครูสมนึก ธนการและคุณครูจุรี หนูสุวรรณ
คุณป้า...ยังสวย เช้งสะเดะ
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์ (ป้าตุ๊ก)
นักกรีฑาทีมอนุบาล
เดี๋ยวผิวเสียหมด....แดดมันร้อนมากหรือเจ้.....

เอ้า!....เชียร์กันหน่อย

แน่จริง...ตามมา ไม่ไว้หน้าประธานกลุ่มสีเลยนะ
เครียด...คุณครูกับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา งานนี้มีลุ้น


ลีลาการลุ้นของคุณครูทุกกลุ่มสี...ที่ช่วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย

คุณครูวาสนา สองเมือง (คุณครูฟ้า)
สาวสวยหน้าหวาน แถมใจดีเป็นที่หนึ่ง ใจน้องยังว่างอยู่ใช่ไหมจ๊ะ

เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม(น้องกุ๊กหรือน้องนิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสีชมพู ลักษณะเด่น ยิ่มตลอดเวลา ไม่รู้จักทุกข์บ้างหรือไงจ๊ะ
อ้อนแม่..จะเอาอะไรย่ะ
คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูอรัญญรัตน์ ยมโดย (คนขี้อ้อน)

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย