วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราช
ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้
บรรพบุรุษได้เอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้
ไอ้อีผู้ใดคิดทำลายแผ่นดินทำลายชาติ ทำลายศาสนา พระมหากษัตริย์ ฦากระทำการทุจริต
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อส่วนรวมจงหยุดคิดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว
ก่อนที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตร ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู
ตราบใดที่คำว่าอาภากรยังยืนยันอยู่ในโลก
กูจะรักษาแผ่นดินสยามของกู
ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้กำเนิดเรามา
แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อาทรร้อนใจ
จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น
ที่มาเป็นบันทึกของเสร็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย