วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม พ.ศ. ๒๕๕๓

คุณครูรติกาล กลับคง (เปิ้ล)
คุณครูจันทร์ธา สุกใส (จัน)
คุณครูเวียง ดิษฐ์รักษ์
คุณครูวาสนา สองเมือง (ฟ้า)
คุณครูจันทิรา จันทวี (เล็ก) คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา ผสาว) คุณครูสุพิศ ชูร่วง (แต๋ว)
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์ (ตุ๊ก)
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ (ป้าจุ๊)
คุณครูมะลิ จงไกรจักร (ชาม)
คุณครูอรัญญรัตน์ ยมโดย (อัน)
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด (แดง)
คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ (ชาลี)
คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์ (หมี)
คุณครูวาสนา สองเมือง (ฟ้า)
คุณครูวิมลรัตน์ แสงแก้ว (มล)
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา (สาว)
คุณครูภิษณี ณ สงขลา (แอ้ว)
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพชร (แป้ว)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์ คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์
คุณครูสุนทร พลายสิน
คุณครูภิษณี ณ สงขลา
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร
คุณครูอนันต์ ไพพงศ์
คุณครูวาสนา สองเมือง
หลานสาวคนสวยของปู่..แต่ไม่หวงนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย