วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

รับรายงานตัว
ดาวล้อมเดือน
คุณครูจันทิรา จันทวี,คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ,คุณครูวาสนา สองเมือง,คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์,คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ
คุณครูวิราวรรณ วิเศษ,คุณครูสุพิศ ชูร่วง,คุณครูกัลยา กะสิรักษ์
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตัวแทนคุณแม่
คุณธัญญาพร

ช่างภาพใหญ่
คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม การทำหนังสือเล่มเล็กกับเค้าด้วย

คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
งานนี้ไม่มีผลงานมาแสดง แต่ขอโพสต์ท่าหน่อย
นี่ไงละ ตัวตริง
กำลังนั่งคอยจะเข้าฐานจ้า
คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า กำลังสานปลาจาใบมะพร้าว ยากมะ
คือว่า นี่ปลาคะ คือว่า...ปลาค่ะ
คุณครูวาสนา สองเมือง


คุณแม่เฉลิมศรี แก้วน้อย
กำลังอธิบายวิธีการทำหนังสือทำมือ เล่มเล็ก แต่ใหญ่ๆ
วิธีการทำปลาตะเพียนด้วยใบมะพร้าวค่ะ
ฮุลา ฮุล่า ค่ะ ท่าแต้นสวยไหมค่ะรับรางวัลไปเลย ๒,๐๐๐ พันสตางค์
คุรครูศุภวรรณ ไพพงศ์
แม่ครูตัวจริงกำหลังอธิบาย คือ อยู่กับเด็กๆ แล้วมีความสุขนะค่ะ
(แต่ปีนี้ขอเออรี่ค่ะ)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูสมนึก ธนการและคุณครูวาสนา สองเมือง
คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูสุพิศ ชูร่วง,คุณครูวาสนา สองเมือง
คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ,คุณครูอรัญญรัตน์ ยมโดย,คุณครูกัลยา กะสิรักษ์และคุณครูจีระวรรณ วิเศษ
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย