วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธารามเด็กชายจักรกฤษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานนักเรียนปี ๒๕๔๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ คำวอน ประธานนักเรียนปี ๒๕๕๑

เด็กหญิงนุชจรี อาจกิจ ประธานนักเรียนปี ๒๕๕๐

เด็กหญิงอุรุญา ชนะศิลป์ ประธานนักเรียนปี ๒๕๔๗

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย