วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ภาพน่ารัก น่าตี น่าอิจฉา

เด็กหญิงสุวพัชร อาวุธเพชร (น้องปิ่น)

เด็กหญิงจรรยมลฑน์ อินทรักษ์หรือน้องดิว

เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองสุก (อุ๋มอิ๋ม) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดนิโครธาราม

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์(กุ้งกิ้ง) ชั้นอนุบาล ๒

เด็กหญิงศิริพร นิลศรี (ดาว) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒ ปี ๒๕๕๑

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย