วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พระครูปลัดฤชา วชิรญาโณ มอบทุนการศึกษา

พระครูปลัดฤชา วชิรญาโณ
เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม
หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ยากจน
ให้นักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม จำนวน ๑๖ ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๑. เด็กหญิงญานิศา ชื่นพระแสง
๒. เด็กชายธีรเดช ถือทอง
๓. เด็กชายศิริรัช ทิพย์บุญ
๔. เด็กหญิงธนพร คงรักษา
๕. เด็กหญิงดุษฎี แก้วน้อย
๖. เด็กหญิงกรวรรณ สงวนทรัพย์
๗. เด็กหญิงปิ่นแก้ว ทองผึ้ง
๘. เด็กหญิงกมลรัตน์ ครุฑมาก
๙. เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์
๑๐. เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์
๑๑. เด็กหญิงวรรณดี คล่องการ
๑๒. เด็กหญิงสิริรัตน์ พุ่มพวง
๑๓. เด็กหญิงชญานี นิลบวร
๑๔. เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม
๑๕. เด็กชายปริญญา ศรีวัฒนาพงศ์
๑๖. เด็กหญิงพัชรี วงศ์แฝด
ขอกราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย