วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อบรมยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ๑-๓

คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูพรรณี อาวุธเพชร
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,ณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูชูศรี ศิทธิศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย