วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต

สวัสดีคะ....วันนี้คุณครูพาพวกเราไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ค่ะ
ปืนใหญ่ไหม....คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์ (ศรี)
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์ (แดง) ถ่ายที่หนำบ้านชาวเล จังหวัดภูเก็ต
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์(แดง)

คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์(แดง)
คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์(หมี)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณชัยวัฒน์ ชนะศิลป์,คุณครูสุพิศ ชูร่วง(แต๋ว),คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด(แดง)
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์(แดง),ป้าแหล้ม
คุณครูวาสนา สองเมือง(ฟ้า),คุณครูจีระวรรณ วิเศษ(เอ๋)
คุณชัยวัฒน์ ชนะศิลป์,คุณครูชูศริ สิทธิศิลป์
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูจีระวรรณ วิเศษ(เอ๋)
คุณแฉล้ม ชาวกังหา,คุณชัยวัฒน์ ชนะศิลป์
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูจีระวรรณ วิเศษ(เอ๋)
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์(แดง)
คนอื่นไม่เกี่ยว
ดิวอยากเก็บภาพนี้ไว้ให้คนข้างบ้าน เอ้ย!...พ่อหน่องคนเดียวคะ
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์ (แดง) กับเด็กหญิงจรรยมลฑน์ อินทรักษ์ (ดิว )
หิวจนเข้าแถวไม่ทันแล้วครับ ท้องมันร้อง จ๊อกๆ
คุณครูสุพิศ ชูร่วง(แต๋ว)


ปลาอะไรคะ ม้าน้ำจ๊ะเด็กๆ
คุณครูจีระวรรณ วิเศษ(เอ๋),คุณครูวาสนา สองเมือง (ฟ้า)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูพรพิพม อินทรักษ์ (แดง)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูสุพิศ ชูร่วง(แต๋ว),คุณครูวาสนา สองเมือง (ฟ้า)
คุณครูจีระวรรณ วิเศษ(เอ๋)
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครู ชูร่วง(แต๋ว),คุณครูเบญจวรรณ คงรักษา(เจี๊ยบ)
คุณครูวาสนา สองเมือง (ฟ้า),คุณครูจีระวรรณ วิเศษ (เอ๋)คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณแฉล้ม ชาวกังหา,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
เด็กหญิงดุษฎี แก้วน้อย
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์(แดง),คุณครูกัลยา กะสิรักษ์(ย้อ)
คุณแฉล้ม ชาวกังหา,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ (ป้าจุ๊)
คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ,คุณครูกัลยา กะสิรักษ์(ย้อ)
คุณแฉล้ม ชาวกังหา,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ(ป้าจุ๊)
คุณแฉล้ม ชาวกังหา
คุณครูเอ้ย!...ป้าแหล้ม มาด้วยเหรอคะ
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์(แดง)
เด็กหญิงปิยาพัชร์ สาลีพรรณ์,เด็กหญิงจรรยามณฑณ์ อินทรักษ์,เด็กชายดำรงศักดิ์ ไชยเจริญ
เด็กหญิงนรมณ รามอินทร์,เด็กหญิงพิยดา ทองกวม,เด็กธัญญาทิพย์ หอมหวล,เด็กชายวัชรินทร์ คำวอน
จ๊ะเอ๋!...ใครเอ่ย
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ดวงเกิด,เด็กหญิงเสวรัตน์ คงจันทร์
เด็กหญิงเสาวรัตน์ คงจันทร์,เด็กหญิงสุทธิกานต์ ดวงเกิด
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์ (แดง)
เด็กหญิงหญิงฐิติสุดา เฉลิมชล,เด็กหญิงเสาวภา นันทการ,เด็กหญิงธัญญาทิพย์ หอมหวล
เด็กหญิงพิยดา ทองกวม,เด็กชายพงศกร อินทวงศ์
เด็กหญิงจรรยามณฑณ์ อินทรักษ์(ดิว)
คุณแม่ว่า ดิวสวยพอหรือยังคะ จะโป๊ะแป้งอีกสักนิดดีไหมคะ
เด็กชายภาณุเดช งานว่อง,เด็กชายจิรเดช ชุมทอง,เด็กชายวัชรชัย บุญมาก
เด็กหญิงปาลินี สุขโข,เด็กหญิงอัจจิมา ล้ำถาวรวงศ์
สวัสดีคะ...ครอก!....ฝี้ น้ำลายไหลด้วยหรือเปล่า
เด็กหญิงปิยาพัชร์ สาลีพรรณ์ (ฟ้า)

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย