วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรียนรู้ภาษาจีนกับนางสาวนิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์(อร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
วันแห่งความรัก วันแห่งความรู้สึกนึกรัก หรือวันตรุษจีน
ณ โรงเรียนวัดนิโครธารามฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
ฝึกการสนทนาการออกเสียงแบบภาษาจีน จากบทสนทนา
นางสาวหนึ่งฤทัย ยะเมา(ไกด์),นางสาวนวลอนงค์ คณะเลิศ(แป้ง)
นางสาวนิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์(อร),นางสาวสุรัสวดี ทองแกมนาค(เบญจ์)
นางสาวณิชานันท์ คำเอียด(รุ้ง)

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย