วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

อบรมวิธีป้องกันและห่างไกลยาเสพติด

โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันห่างไกลยาเสพติดให้แก่ชุมชนและครอบครัว
เทศบาลตำบลทับปุด
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
นายทวิชา ไทรทอง
นายอำเภอทับปุด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม
นักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ถ่ายภาพร่วมกับนายอำเภอทับปุด


ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย