วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คนสวยคนงามกับหนุ่มสาวกลองยาว ชาวนิโครฯ


เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิม
เด็กหญิงศุภิสรา แก้วน้อย
เด็กหญิงวินิตา ทองคำ
เด็กหญิงศุภิสรา แก้วน้อย
เด็กหญิงศุภิสรา แก้วน้อย
เด็กหญิงสโรชา พลันการ
เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง
เด็กหญิงอรฤทัย ดวงดาว
เด้กชายปิยะวงศ์ มีพร้อม
เด็กชายศราวุธ อาอินทร์ เด็กชายเอกราช ไชยกุล
เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน
เด็กหญิงสุพัสสร ปรีดาผล
เด็กหญิงสุพัสสร ปรีดาผล
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แมนปล้อง
เด็กหญิงชลธิดา แสงขวัญ
เด็กหญิงวินิตา ทองคำ
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิม เด็กหญิงมนัญชญา มธุรส
เด็กหญิงสุภารัตน์ ทัดแก้ว
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร
เด้กหญิงสมฤทัย หอมหวน
เด็กหญิงศิรินญา บางเตียว
เด็กชายอนุชา มีเพียร
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร
เด้กหญิงสมฤทัย หอมหวน

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย