วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม

๑) โรงเรียนวัด นิโคร ธาราม เขาสร้าง มา เมื่อไหร่
๒) คุณครู บอกไว้ ยี่สิบ มี นา คม
สองพันสี่ ร้อยห้า สิบสาม ฉันขอ ถามว่า
ใครคน สร้างมา ละ โรงเรียนเรา (ซ้ำ)
๓) ท่านขุน ชำนาญ ชนุวัฒน์ หรือเน้า
นายอำ เภอเก่า ท่านไป ปรึกษา
ท่านหลวง ปู่พรม นึก เวทนา
เด็กได้ ศึกษา ใช้ ศาลา โรงธรรม
๔) เด็กได้ ศึกษา ใช้ ศา ลา โรง ธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย